Współpraca z
Politechniką Warszawską

Praca badawcza

W 2023 roku nasza  pracownia projektowa Florabo podpisała umowę z Politechnika Warszawska dotyczącą wspólnego prowadzenia prac badawczo – rozwojowych nad roślinami. Celem badań jest wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie obecności roślin w otoczeniu człowieka. W ramach prowadzonych badań analizowane są pomieszczenia nowoczesnych budynków biurowych, w których przeprowadzane są m.in. pomiary oczyszczania powietrza przez rośliny.

Pomiary w budynkach biurowych obejmują wilgotność powietrza, stężenia dwutlenku węgla, stężenia całkowitej ilości lotnych związków organicznych, stężania formaldehydu, pyłów frakcji PM2,5 oraz szereg parametrów związanych z instalacjami technicznymi budynków. Nasza współpraca pozwala na przeprowadzenie analiz potrzebnych do opracowania dobrych praktyk systemu diagnostyki i biologicznej filtracji powietrza we wnętrzach budynków biurowych.

W ramach prowadzonych przez Florabo oraz Politechnikę Warszawską badań użytkownicy pomieszczeń biurowych proszeni są o okresowe wypełnianie ankiet dotyczących odczuć związanych z komfortem pracy w pomieszczeniach z dużą liczbą roślin. W sposób usystematyzowany zbierane są także uwagi zespołów serwisujących rośliny na temat dobrostanu roślin, podlewania oraz stosowanych nawozów. W miarę możliwości wyniki pomiarów są porównywane z danymi gromadzonymi przez systemy zarządzania budynkami (ang. Building Management System BMS).

Interesuje nas łączenie naturalnych procesów przyrodniczych oraz rozwiązań technologicznych w celu osiągnięcia mikroklimatu we wnętrzach budynków, który będzie najbardziej zbliżony do natury. Inspiracją dla naszej współpracy z Politechniką Warszawską jest projektowanie zgodnie z ideą biofilii czyli tzw. „biophilic design” polegający na wprowadzeniu natury do wnętrz. Sukces komercyjny współczesnych budynków użyteczności publicznej zależy w dużym stopniu od wysokiego poziomu zadowolenia użytkowników, dlatego też oprócz badania parametrów powietrza będziemy analizować odczucia pracowników związane z obecnością w ich otoczeniu roślin.

Halina Gackowska
CEO Florabo i Florabo Landscape

Skontaktuj się z nami

Chcesz nawiązać współpracę z Florabo oraz Politechniką Warszawską?

Scroll to Top