Romanowicza

Inwestor

Echo Investment

Jednostka projektowa

SAO Architecture

Opis

Projekt zagospodarowania przestrzeni oraz tarasów wokół budynku R4R przy ul. Romanowicza w Krakowie.

Zakres

1. Schemat funkcjonalno-przestrzenny/ prezentacja
2. Projekt koncepcyjny
Analiza uwarunkowań inwestycji w celu wyboru komponentów projektu zieleni uznawanych jako kryteria oceny inwestycji pod kątem zgodności z Europejskim Zielonym Ładem i przyjętym planem dekarbonizacji
Analiza lokalnych uwarunkowań przyrodniczych z uwzględnieniem relacji z sąsiadującymi obszarami objętymi ochroną (korytarze, postoje dla ptaków) budowanie powiązań. Analiza dotychczasowych inwestycji R4R. Wybranie listy best practices dla specyfiki projektu.

Dobór wyposażenia. Propozycje autorskich projektów. Propozycja nasadzeń w technologii zielonego dachu i w donicach na tarasach
Rozmieszczenie i rodzaj projektowanych donic wolnostojących i wyposażenia.
* Projekt gospodarki odpadami (śnieg, odpady zielone)
3. Projekty wykonawcze
* Wybór urządzeń i metodyki zbierania pomiarów dotyczących korzyści środowiskowych.
* Koordynacja z branżami (na każdym etapie)
* Wytyczne do pielęgnacji powykonawczej zieleni. Wytyczne do monitorowania i obróbki danych z pomiarów i przedstawiania korzyści środowiskowych.

Napisz do nas

Zazieleńmy razem Twoją przestrzeń!

Scroll to Top