Paczkomaty Allegro

Inwestor

Allegro

Jednostka projektowa

FLORABO

Paczkomaty AlleGROW

Dywersyfikacja projektu zazielenienia automatów paczkowych (APM) Allegro  w celu uzyskania i zakomunikowania większych korzyści dla środowiska przyrodniczego miasta w obszarach:

  • Fitoremediacja (oczyszczanie powietrza)
  • Retencja wody opadowej
  • Bioróżnorodność
  • Edukacja, wzrost świadomości społecznej

Projekt bazuje na wprowadzeniu systemu specjalnego serwisu połączonego z autorskim podejściem do wykorzystania wody opadowej i cyklicznej wymiany i odsprzedaży roślinności w projekcie w duchu ZERO-WASTE Alle-GROW.

Propozycja ta zakłada instalację daszków retencyjnych z roślinnością oraz obudowę ścian i pleców automatów ścianami zieleni w systemie kubełkowym Florabo.

Napisz do nas

Zazieleńmy razem Twoją przestrzeń!

Scroll to Top