Opracowanie zieleni BIOSFERA EMILIA

Inwestor

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

Jednostka projektowa

BBGK ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Cicha 1 lok.14, 00-353 Warszawa,
tel: 022 839 40 25 / fax.: 022 839 40 22

Opis

Budynek ogrodu zimowego „Nowy Pawilon Emilia” z funkcjami usługowymi wraz z częścią podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym podziemną stacją transformatorową.

Zakres

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. CZĘŚĆ OPISOWA.
II. WYTYCZNE PROJEKTOWE WEWNĘTRZNEGO OGRODU ZIMOWEGO BIOSFERA EMILIA. CZĘŚĆ OPISOWA.
1.1. Identyfikacja granicznych parametrów mogących mieć wpływ na komfort użytkowania oraz stan roślin przy zakładanej funkcjonalności budynku (jakość powietrza, wilgotność, temperatura, akustyka, oświetlenie) – dobór i uzasadnienie
1.2. Wskazanie możliwych do osiągnięcia parametrów za pomocą systemu BIOSFERA
1.3. Wytyczne do projektu budowlanego – skoordynowanie projektu systemu BIOSFERY EMILIA z projektami instalacji branżowych (wentylacja, klimatyzacja, sanitarne, wod-kan, elektryczna, oświetlenie)

Automatyka i BMS
1. WYTYCZNE PROJEKTOWE WEWNĘTRZNEGO OGRODU ZIMOWEGO BIOSFERA EMILIA.
2.1. Projekt budowlany aranżacji roślinnej z elementami uzdatniania powietrza – dobór elementów systemu BIOSFERA EMILIA (wielkość, liczba, rozmieszczenie) gwarantujący osiągnięcie założonego efektu technicznego
2.2. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna systemu, aranżacja roślinna – wybór oraz aranżacja przestrzenna roślin do systemu BIOSFERA EMILIA
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

Napisz do nas

Zazieleńmy razem Twoją przestrzeń!

Scroll to Top