CD Projekt Warszawa

Inwestor

CD Project

Projektant główny:

Medusa Group

Projektant branżowy:

FLORABO

Opis

Budowa budynku parkingu zamkniętego (z częścią nadziemną i podziemną) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w rejonie ulic Jagiellońskiej i Golędzinowskiej, na działce nr. ew. 14, z obrębu 4-18-09, na terenie Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie.

Zakres

1. INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ ORAZ GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ
2. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ
3. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4. INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ
5. OPIS GOSPODAROWANIA ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

6. ZABEZPIECZANIE DRZEW W STREFIE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
7. OBJAŚNIENIA ZAWARTOŚCI TABELI INWENTARYZACYJNEJ
8. TABELA INWENTARYZACYJNA
9. OPIS ZIELENI PROJEKTOWANEJ

Napisz do nas

Zazieleńmy razem Twoją przestrzeń!

Scroll to Top